پیام فرستادن
Shenzhen Suntor Technology Co., Ltd.
Shenzhen Suntor Technology Co., Ltd.
کنترل کیفیت
صفحه اصلی /

Shenzhen Suntor Technology Co., Ltd. کنترل کیفیت

گواهینامه ها
چین Shenzhen Suntor Technology Co., Ltd. گواهینامه

استاندارد:FCC-ID

شماره:LCS1607110873E

تاریخ انتشار:2016-10-25

چین Shenzhen Suntor Technology Co., Ltd. گواهینامه

استاندارد:CE

شماره:SIT151014267

تاریخ انتشار:2015-10-26

چین Shenzhen Suntor Technology Co., Ltd. گواهینامه

استاندارد:RoHS

شماره:SIT151215368R

تاریخ انتشار:2015-10-16

چین Shenzhen Suntor Technology Co., Ltd. گواهینامه

استاندارد:ISO9001

شماره:78833070-9

تاریخ انتشار:2015-11-18

پروفایل QC

گواهینامه های FCC-ID برای فرستنده و گیرنده دریافت شده در سال 2016

گواهینامه RoHS CE برای فرستنده و گیرنده دریافت شده در سال 2015

ISO9001: 2008 برای فروشگاه قالب سازی ما گواهی شده است

محصولات قبل از زایمان تمام آزمایشات سخت را می گذرانند